گلدیران
میز کار
استخدام
کارشناس فروش اعتباری

گلدیران

تهران (محدوده شمال غرب)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
. فروش به شیوه اعتباری با استفاده از تامین کنندگان اعتبار خارج از سازمان . پیگیری از بانک ها در خصوص تامین اعتبار . مذاکره و پیگیری از نمایندگان فروش و مشتریان در خصوص نحوه فروش اعتباری . پیگیری فرایندهای بانکی تا حصول نتیجه . تهیه گزارشات. فروش به شیوه اعتباری با استفاده از تامین کنندگان اعتبار خارج از سازمان . پیگیری از بانک ها در خصوص تامین اعتبار . مذاکره و پیگیری از نمایندگان فروش و مشتریان در خصوص نحوه فروش اعتباری . پیگیری فرایندهای بانکی تا حصول نتیجه . تهیه گزارشات