شیپور
استخدام
پرستار جهت دختر 2ساله و7ساله

شیراز

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۲۳ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
استخدام پرستار جهت نگهداری دختر 2ساله و7ساله