گلستان
جاب ویژن
استخدام
کارشناس حسابداری فروش - آقا

گلستان

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

ثبت اسناد حسابداری
ثبت اسناد خزانه داری
ثبت گزارشات خرید و فروش در سامانه مالیاتی
تنظیم صورت مغایرت بانکی
تطبیق حساب شرکت هلدینگ با شرکت های زیر مجموعه