شیپور
استخدام
کارگر ساده عمران و راه سازی

قزوین

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
استخدام کارگر ساده با حقوق روزانه 250 هزار تومان در شرکت عمرانی ساعت کاری از 7:30 الی 12:30 و 13:30 الی 17 وعده غذایی نهار دارد شام و صبحانه ندارد ایام تعطیل بدون کار، بدون حقوق! نیرو ها ب صورت روزمزد استخدام می‌شوند، تسویه حساب به صورت ماهانه️ امکان دریافت مساعده در طول ماه ️ خوابگاه دارد ️ امکان استخدام نیروی اتباع امکان تبدیل حقوق حقوق روزانه با دریافت نهار و شام 220 حقوق روزانه صرفا با دریافت نهار 250 حقوق روزانه بدون وعده غذایی 300 بیمه ندارد