گلدیران
ایران تلنت
استخدام
Internal Audit Supervisor

گلدیران

تهران

حقوق:

47119217

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● دفاتر حسابداری و سیستم های حسابداری را برای اطمینان از کارایی، اثربخشی و استفاده مناسب از روش های استاندارد حسابداری برای ثبت معاملات بازرسی کنید. ● برگه های کاری مناسب را بر اساس دستورالعمل های مستندسازی مستند و تهیه کنید. ● مسئول حسابرسی انبارها و تهیه گزارشات مربوطه. ● بررسی صورتهای مالی و اعلام نتایج. ● پیگیری منظم با شرکت ها برای اطمینان از اجرای اقدامات اصلاحی.