کاریابی های حضوری
استخدام
کارشناس بازرگانی

تهران

حقوق:

از 5 میلیون تومان تا 7میلیون تومان

نوع قرارداد:

قراردادی

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کارشناس بازرگانی