شیپور
استخدام
کارگر ساده

الوند

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

تاریخ:

۰۲ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
وردست شاگردوکار آموز