شیپور
استخدام
استخدام قراردادی

رودسر

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۴ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک خانم ماهر و کار بلد آشنا به کامپیوتر نیازمندیم