شیپور
استخدام
نیازمند فیترکار لوله

الوند

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

تاریخ:

۳۱ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
نیازمند فیتر جهت کار در موتورخانه هستیم حتما باید استاد کار باشد و حرفه ای باشد