گلدیران
ایران تلنت
استخدام
Sales expert-Isfahan

گلدیران

اصفهان

حقوق:

32188912

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
- فروش قطعات تجاری شرکت مشتریان گلدیران. - شناسایی و مستندسازی تعمیرکاران کوچک و عمده در دفتر منطقه‌ای. - بازاریابی تلفنی تعمیرکاران به غیر از سطح یک شهر. - بازاریابی حضوری تعمیرکاران سطح. - به روز رسانی قیمت فروش قطعات منطقه. - جمع‌آوری منظم نیازهای قسمت منطقه (براساس بازخورد قطعات مورد نیاز تعمیرکاران). - شناسایی و پیشنهاد قطعات جدید برای ورود به زنجیره فروش شرکت مشتری.