گلستان
جاب ویژن
استخدام
مدیر کنترل پروژه

گلستان

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۰ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

تحلیل و ترسیم نیازها و خواسته های مورد نظر مشتری یا کارفرما
توافق در خصوص زمانبندی ها، هزینه ها و منابع مورد نیاز بر اساس طرح اولیه
تقسیم پروژه به قدم های مختلف، تهیه طرح و برنامه زمانبندی دقیق برای رسیدن به اهداف هر مرحله
مذاکره با پیمانکاران و تامین کنندگان 
اطمینان یافتن از انجام  به موقع هر مرحله از پروژه و مطابق با بودجه و استانداردهای کیفیت بودن آن
گزارش مرتب پیشرفت پروژه به مدیران ارشد یا مشتری
مدیریت ریسک برای جلوگیری از تاخیر در پروژه