شرکت مهندسی همراه افق تهران
جاب ویژن
استخدام
مهندسی عمران

شرکت مهندسی همراه افق تهران

ونک

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۲ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
انجام امور مرتبط با عنوان شغلیآشنایی با امور مناقصات آشنایی با صورت وضعیت نویسی و کلیمنسلط بر گزارش نویسی و تهیه گزارشات ارسالی به کارفرمایانتسلط بر متره و برآورد احجام و تهیه نقشه ها