داتیس آرین قشم - داتین
جاب ویژن
استخدام
کارشناس مدیریت و کنترل پروژه

داتیس آرین قشم - داتین

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۹ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح وظایف:
- تهیه مستندات برنامه ریزی بر اساس استاندارد PMBOK
- برنامه ریزی و تهیه WBS
- مدیریت منابع 
- مدیریت هزینه ها
- مسلط به اکسل و طراحی داشبوردهای مدیریتی
- آشنابه تحلیل های مالی و بهای تمام شده
- آشنا به SQL، PowerBI و جیرا
- پیگیری انجام امور محوله و تهیه گزارشات مربوطه
- توانایی تحلیل پدیده ها بر اساس حوزه های دانشی PMBOK
- آشنا به متد اسکرام