گلستان
جاب ویژن
استخدام
کارشناس تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی (ERP)

گلستان

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۶ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

• همکاری در پروژه های استقرار ERP در مجموعه خودرویی به عنوان تحلیلگر و طراح سازمانی، تحلیلگر و طراح سیستمی
• تهیه مدل طراحی جهت توصیف فرآیندهای سیستم
• مشارکت در چرخه توسعه راهکار/پیاده سازی ERP شامل تحلیل نیازمندیهای سازمانی و طراحی راهکارهای سیستم کاربردی نرم افزاری
• تهیه مشخصات راهکار و مستندات طراحی
• طراحی و معماری راهکار سیستم کاربردی