جابینجا
استخدام
استخدام QA Test Engineer

هف هشتاد

تهران ، تهران

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۸ اسفند، ۱۴۰۰

توضیحات موقعیت شغلی:
استخدام QA Test Engineer