گروه دکوراسیون نووا
دانشکار
استخدام
طراح گرافیک

گروه دکوراسیون نووا

کرج

حقوق:

3000000 - 6000000

نوع قرارداد:

full_time,part_time

تاریخ:

۲۹ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
جذب نیرو آشنا با نر افزارهای گرافیکی در محدوده کرج/گرمدره.