شیپور
استخدام
نیازمند خانم جهت نظافت منزل

شیراز

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
نیازمند خانم جهت نظافت منزل از ساعت 9 تا 2 بعد ظهر حقوق ماهانه5 تومن