تابش نور قم
دانشکار
استخدام
کارشناس منابع انسانی

تابش نور قم

تهران

حقوق:

6 - 8

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۰۱ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
- آشنایی با فرایندهای منابع انسانی -درج آگهی و غربالگری اولیه رزومه ها - برنامه ریزی و انجام فعالیت های مربوط به امور پرسنلی و کارگزینی - حل مسائل و تعارضات سازمانی - شناسایی، بررسی و ایجاد کانال های جدید استخدامی متناسب با نیاز سازمان - آشنایی با طراحی و برنامه ریزی چارت سازمانی - آشنایی با محاسبات کارکرد پرسنل