شیپور
استخدام
کنترل پروژه و اداری

رفسنجان

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۷ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کنترل پروژه و امور اداری