شیپور
استخدام
استخدام تولید محتوا

کرج

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

دورکاری

تاریخ:

۰۲ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
تولید محتوای تبلیغاتی