همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس حوزه مدیریت دانش

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

part_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

امکان استخدام بعد از پایان دوره کارآموزی وجود دارد.

- آنچه در طی دوره از کارآموز انتظار می رود :

 • برگزاری جلسات انتقال دانش
 • پشتیبانی پرتال مدیریت دانش موجود
 • فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی
 • مستند سازی تجارب شامل حضور در جلسات و پیاده سازی دانش
 • برگزاری ایونت های مرتبط
 • بررسی و خرید گزارش بین المللی

- آنچه کارآموز پیش از دوره به آن نیاز دارد :

 • الزامات : کارشناسی ارشد مدیریت دانش - مهندسی صنایع - مدیریت
 • تسلط به زبان انگلیسی
 • روابط اجتماعی بالا
 • ترجیحات : روحیه کار تیمی
 • تسلط بر شبکه های اجتماعی
 • آشنایی با فرهنگ سازمانی، رفتار سازمانی و منابع انسانی

-  آنچه کارآموز پس از دوره به دست خواهد آورد :

 •  آشنایی با فرایند کلی مدیریت دانش و تسلط و تخصص عمیق تر بر روی یک ابزار و اجزایی از فرایند مدیریت دانش سازمانی
 • کسب تجربه کاری در سازمانی به بزرگی همراه اول