شیپور
استخدام
استخدام راننده (از بستان اباد و تیکمه داش)

بستان آباد

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۳ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
استخدام دونفر راننده برای پخش مواد غذایی در اشنا به مناطق بستان اباد میانه هشترود سراب