گروه مهندسی ican
جاب ویژن
استخدام
مدیر منابع انسانی

گروه مهندسی ican

ونک

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۸ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

تدوین طرح ها و برنامه های منابع انسانی جهت جذب، حفظ و نگهداشت منابع انسانی 
مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادها و سیاست های منابع انسانی و نظارت برحسن اجرای آنها
تهیه و تنظیم خط مشی ها، دستورالعمل ها، روش های اجرایی، آیین نامه و بخش نامه های منابع انسانی
برنامه ریزی جهت تأمین منابع انسانی موردنیاز واحدها
مسلط به اصول ارتقای برند کارفرمایی در حوزه منابع انسانی
مسلط به نرم افزارهای مرتبط (اتوماسیون اداری، سیستم های اطلاعات پرسنل و تسلط قابل قبول به نرم افزار آفیس)
تسلط بر فرآیندهای جذب، استخدام و مصاحبه شایستگی محور
تسلط بر قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی
برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی و بودجه بندی در حوزه منابع انسانی
داشتن سابقه کار در شرکت های حوزه فناوری اطلاعات مزیت بزرگی محسوب می شود.