صنایع گلدیران
جاب ویژن
استخدام
کارشناس بودجه و گزارشات

صنایع گلدیران

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرکت صنایع گلدیران به دنبال یک کارشناس بودجه و گزارشات است که مسئولیت موارد زیر را برعهده خواهد داشت:
    * تهیه گزارش تجزیه سنی مشتریان به صورت هفتگی
    * تهیه بودجه نقدی بصورت ماهانه
    * تهیه گزارشات مربوط به ارزش افزوده و ارسال آن
    * تهیه فایل های مربوط به کنترل بودجه نقدی ماهانه 
    * تهیه فایل کنترلی بهای تمام شده به صورت ماهانه
    * تهیه برخی گزارشات به منظور تکمیل صورتهای مالی ماهانه و گزارش عملکرد سود و زیان شرکت 
    * تهیه فایل های مربوط به فروش ماهانه 
    * تهیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز اداره دارایی و بیمه تامین اجتماعی 
    * تهیه گزارشات مقایسه ی بودجه و واقعیت   

پیش نیازها:
    * آشنایی با بورس و سامانه کدال
    * تسلط کامل بر تهیه و تنظیم بودجه عملیاتی شرکت 
    * آشنایی بر تهیه صورتهای مالی  
    * قدرت برقراری ارتباط بصورت مکتوب و شفاهی                                                                                  
    * توانائی تجزیه و تحلیل داده های مالی