جابینجا
استخدام
استخدام کارمند اداری بخش بازرگانی بین المللی (خانم)

ققنوس تجارت خاورمیانه

تهران ، تهران

حقوق:

از ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ:

۱۸ اسفند، ۱۴۰۰

توضیحات موقعیت شغلی:
استخدام کارمند اداری بخش بازرگانی بین المللی (خانم)