گلستان
جاب ویژن
استخدام
مسئول دفتر - خانم

گلستان

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۳ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

انجام هماهنگی و تنظیم برنامه قرار ملاقات کارکنان، مدیران سازمان و سایر مراجعین با مدیریت
پاسخگویی به تماس های تلفنی
دریافت و ارسال گزارش پیام های تلفنی، فکس و... به مدیریت
دریافت و پیگیری ایمیل های دریافتی
پیگیری دستورهای صادره از مدیر در واحدهای سازمانی و سازمان ها و ادارات دیگر تا حصول نتیجه