ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Digital P&S Growth General Manager

ايرانسل

تهران

حقوق:

72250462

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● مدیریت و حفظ روابط با ذینفعان داخلی و شرکای خارجی و تامین کنندگان، حصول اطمینان از استراتژی ها و برنامه های توسعه محصول. ● برای ایجاد فرصت‌های درآمدزایی مرتبط با دیجیتال P&S برای اطمینان از سودآوری همه خطوط P&S طبق طرح تجاری. ● تصمیم گیری در مورد تمام چرخه عمر دیجیتال P&S و خاموش کردن P&S خاص، که از مجموعه حذف شده است. ● ارائه جهت استراتژیک برای جذب کاربران خدمات دیجیتال با استفاده از ترکیبی از محصولات و خدمات مرتبط. ● ارزیابی فرصت‌های استراتژیک و تدوین استراتژی‌هایی برای رشد بخش‌های هدفمند و ارزش کلی در حوزه محصولات و خدمات دیجیتال برای MTNIrancell. ● مشاهده حرکات استراتژیک رقبای مربوطه در بازار و ایجاد مدل‌ها، استراتژی‌های متقابل احتمالی و استراتژی‌های فعال. ● ارائه ورودی به کمپین های بهره برداری از بازار که برای شرکت ارزش ایجاد می کند. ● رهبری تیم های رشد محصول دیجیتال؛ تعیین اهداف توسعه کسب و کار و برنامه های اجرایی برای دستیابی به اهداف. ● حمایت از توسعه و مدیریت اجرای یک مشارکت متفاوت با ارائه دهندگان خدمات دیجیتال. ● تقویت همکاری با اشخاص ثالثی که محصولات و خدمات دیجیتالی حیاتی را در اختیار ایرانسل دارند یا به ایرانسل ارائه می کنند. ● حصول اطمینان از انطباق کلیه محصولات و خدمات دیجیتال ایرانسل، مدل های تجاری، GTM با مقررات محلی حاکم بر محصولات و خدمات در ایران. ● رهبری و نظارت بر بازاریابی و GTM سبد محصولات جدید و موجود. ● برای اطمینان از یکپارچگی و جریان آزاد اطلاعات بین تیم های توسعه کسب و کار و تحویل پلت فرم، تضمین هر دو نگرانی تیم در چرخه های توسعه کسب و کار دیده می شود.