دیوار
استخدام
کنترل پروژه

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۳ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک نفر نیرو جهت پیگیری پیشرفت پروژه های عمرانی نیازمندیم