گلستان
جاب ویژن
استخدام
کارشناس برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی مواد اولیه

گلستان

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۳۱ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

- برنامه ریزی تامین مواد اولیه و تولید بر اساس سفارشات دریافتی و سایر اطلاعات 
- همکاری در تدوین فهرست مواداولیه محصول
- کنترل موجودی
- ارتباط مستمر با مدیر تولید در خصوص تحقق برنامه تولید