شیپور
استخدام
مسئول فنی خانم

تبریز

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۲ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
استخدام یک نفر مسئول فنی خانم برای واحد بسته‌ بندی مواد غذایی واقع در تبریز