دیوار
استخدام
بازاریابی

شهرک راه‌آهن

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

توافقی

تاریخ:

۱۳ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
زیتون و زیتون پرورده