گلستان
میز کار
استخدام
کارمند مالی

گلستان

تهران (محدوده شمال)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
. ثبت اسناد مالی . کنترل صورت حساب ها و فاکتورها . ثبت اسناد حسابداری . ثبت اسناد خزانه داری . مغایرت گیری و تهیه گزارشات. ثبت اسناد مالی . کنترل صورت حساب ها و فاکتورها . ثبت اسناد حسابداری . ثبت اسناد خزانه داری . مغایرت گیری و تهیه گزارشات