جابینجا
استخدام
استخدام کارشناس امور قرارداد ها

گام الکترونیک

تهران ، تهران

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۸ اسفند، ۱۴۰۰

توضیحات موقعیت شغلی:
استخدام کارشناس امور قرارداد ها