همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس نظرسنجی

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
نظرسنجی و نیازسنجی از مشترکین جهت شناخت مشترکین و ارایه ورودی بازار به واحدهای عملیاتی بازار

 برخی از وظایف مورد انتظار:
شناخت بازار . طراحی rfp . طراحی پرسشنامه .  اجرای نظرسنجی . تحلیل نظر مشترکین و  ارایه گزارش تحلیلی و مدیریتی

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
آشنایی با روش های تحقیقات بازار و نظرسنجی از مشترکین و تحلیل بازار