پارسا پلیمر شریف
جاب ویژن
استخدام
سرپرست منابع انسانی

پارسا پلیمر شریف

آزادی

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۲ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
·         سابقه کار در امور پرسنلی و حوزه منابع انسانی ·         آشنایی کامل در امور مربوط به استراتژی منابع انسانی و آموزش های سازمانی·         آشنایی کامل با طبقه بندی مشاغل و ارزیابی عملکرد·         آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی·         پیگیر، خوش برخورد و دارای روابط عمومی بالا