شیپور
استخدام
استخدام تعدادی نیرو در افق کوروش شبستر با محل خواب

تبریز

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۳ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
شرایط استخدام دیپلم پایان خدمت سن تا 35 سال مرخصی 6 روز در ماه بیمه تأمین اجتماعی شماره تماس: