گلدیس کاشی
جاب ویژن
استخدام
مدیر بازرگانی

گلدیس کاشی

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۳۱ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
طرح ریزی و استانداردسازی فرایند خریدارزیابی و ارتقا تأمین کنندگانبرنامه ریزی خرید با توجه به منابع و محدودیت هاتحلیل بازارمدیریت قراردادهاسیاستگذاری فرایند خریدفنون مذاکرهتجزیه و تحلیل داده هاشناخت صنایع مرتبطآشنا به فرایندهای تولیدی و اصول انبارداری