جاب ویژن
استخدام
سرپرست فروش

رادمن

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان

تاریخ:

۰۶ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

- انجام تحقیقات بازار برای محصولات موجود و جدید شرکت و به منظور شناسایی مشتریان، رقبا، محصولات وارداتی و مقایسه مشخصات فنی و کیفی، قیمت ها و سهم هر یک در بازار و همچنین نظرات و خواسته های مشتریان


- جمع آوری، تفکیک و طبقه بندی اطلاعات بدست آمده از تحقیقات بازار و حفظ و نگهداری و به روزرسانی آنها در بانک اطلاعاتی مناسب


- تهیه شناسنامه حاوی مشخصات کامل، اطلاعات عوامل فروش و مشتریان با ارتباط از نوع B2B


- تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدات بازار و نقاط قوت و ضعف سازمان و برنامه ریزی استراتژیک برای نحوه دستیابی به اهداف بازاریابی


- برنامه ریزی بازاریابی، اجرا، نظارت و کنترل دستیابی به اهداف برنامه


- بررسی نیازهای تبلیغاتی شرکت و تهیه کمپین یکپارچه برای تبلیغات شرکت


- تهیه متن قراردادهای فروش سفارشی و قراردادهای نمایندگی ها با همکاری امور مالی و حقوقی و انجام مذاکرات و پیگیری عقد قرارداد


- برقراری ارتباط با نمایندگان و مشتریان در جهت فروش محصولات شرکت - تحقق بخشیدن به اهداف عملیاتی فروش