ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Digital Sales Channel Specialist

ايرانسل

تهران

حقوق:

42698077

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۲۸ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● توسعه طرح های فروش برای کانال های دیجیتال مختلف و ارائه ابتکار برای افزایش درآمد فروش از طریق کانال ها. ● همکاری در طراحی برنامه تجربه کانال فروش از طریق کانال های فروش دیجیتال و سنجش موفقیت. ● تهیه اسناد حرفه ای در مورد اهداف و استراتژی های تیم فروش دیجیتال برای انتقال به مدیریت عالی. ● توسعه زیرساخت های مدیریت داده و گزارش دهی با استفاده از ابزارهای نرم افزاری تولید BI. ● کمک به مدیر خط در مذاکره با فروشندگان کانال دیجیتال و طرفین. ● برای برنامه ریزی و اجرای یک کمپین فروش جامع کانال دیجیتالی پایان به انتها بر اساس طرح کسب و کار ابلاغ شده. ● نظارت و گزارش بازخورد از کانال های فروش دیجیتال در مورد کمپین های اجرا شده. ● شناسایی فرصت های سرنخ های فروش دیجیتال در بازار و ارائه آن با بررسی زمینه های کلیدی فروش دیجیتال. ● نظارت بر مدیریت فرآیندهای فروش از طریق کانال فروش دیجیتال برای دستیابی به اهداف از پیش تعریف شده. ● نظارت بر تهیه گزارش های روزانه/ماهانه/سه ماهه در کانال فروش دیجیتال (فروش از راه دور، رسانه های اجتماعی، اپلیکیشن موبایل، USSD، فروشگاه وب، SMM، و غیره) به مدیریت برای تجزیه و تحلیل عملکرد کانال دیجیتال بر اساس درخواست مدیر. ● برای تهیه و نگهداری داشبوردهای کانال فروش دیجیتالی به روز، این شامل تهیه گزارش ها و معیارهای مختلف برای تعیین دقیق وضعیت خط لوله فروش است.