رادمن
جاب ویژن
استخدام
کارشناس ارشد مالی و حسابداری

رادمن

تهران

حقوق:

16 - 12 میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۱ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

1- توانایی مدیریت فرآیندها و تهیه گزارشات پیش بینی مالی و بودجه
2- توانایی تحریر دفاتر قانونی و و تسلط کافی به استانداردهای حسابداری، مالیات، بیمه، قانون تجارت و کار
3- ایجاد و توسعه روابط موثر با مدیران بانک ها و سازمان ها
4- توانایی تهیه انواع گزارشات مالی اعم از گزارش ترازمالی، سود و زیان و ...
5- توانایی تحلیل روندهای مالی و ارائه مشاوره به مدیران
6- توانایی مذاکره و درارا بودن فن بیان در جلسات
7- ثبت حقوق و دستمزد بیمه و گزارشات فصلی
8- مدیریت وجوه نقد
9- ثبت و کنترل اسناد مالی
10- آشنایی با حسابداری شرکت های بازرگانی - خدماتی