گلستان
جاب ویژن
استخدام
سرپرست فروش مویرگی

گلستان

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

هدایت و سرپرستی تیم فروش تحت نظر خود
 تنظیم برنامه کار فروش و رفع اشکالات
 حضور درمنطقه و نظارت مستقیم برعملکرد فروشندگان