کاریابی های حضوری
استخدام
پرستار سالمند

حقوق:

از 5 میلیون تومان تا 7میلیون تومان

نوع قرارداد:

قراردادی

تاریخ:

۰۶ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
پرستار سالمند