شیپور
استخدام
استخدام نیروی فنی

آبیک

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
آشنا به برق . مکانیک. پنوماتیک هزینه ایاب و ذهاب یا سرویس و سایر مزایا شماره تماس: