گروه سولیکو-کاله
جاب ویژن
استخدام
مدیر ترید مارکتینگ

گروه سولیکو-کاله

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

آموزش، توسعه و راهنمایی تیم چیدمان
اطمینان از رعایت کلیه دستورالعمل های چیدمان و کاله کرنر سازمان ، و نظارت بر اجرای برنامه ریزی ها.
مدیریت تیم تشکیل شده از نیروهای چیدمان ، کاله کرنر و پروموترها و پیاده سازی مسیر استراتژی و رهبری تیم جهت اجرا و حمایت از برنامه های استراتژیک سازمان
نظارت بر میزان بهره وری تیم با تهیه چک لیست و همچنین گزارش های فروش و عملکرد هر فروشگاه به صورت مجزا.
ارائه گزارشات جهت اطلاعات بازار به صورت روزانه و هفتگی و حصول اطمینان از انتقال این اطلاعات به مدیر شعبه و مدیر کل به منظور اطلاع از جریان فعالیت رقبا 
برنامه ریزی و مدیریت جلسات روزانه و هفتگی با تیم خود به منظور بحث و گفتگو ، چیدمان، اجرای اهداف، افزایش فروش و سهم بازار.
آگاهی از کلیه فعالیت های تبلیغاتی در حال اجرا و پیش رو
پیگیری مداوم به منظور حصول اطمینان از اجرای موفقیت آمیز ، برنامه ریزی و نظارت بر اجرا