شیپور
استخدام
به یک نفر کارگر ساده جهت کار درفست فود

مشهد

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
ساعت کاری 12ونیم تا 12 با نهار استراحت 1 ساعت بین کار