شیپور
استخدام
جذب نیرو فعال آقا

مراغه

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
جذب نیرو در تولیدی تجهیزات پزشکی باحقوق 7الی 9 میلیون تومان ساعات کاری 8الی 14 بیمه وسنوات خوابگاه وسه وعده غذا وضعیت تاهل: مجرد سن بین 20تا 35