شیپور
استخدام
کارآموزی استیل

قم

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۷ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک نوجوان برای کارآموزی نیازمندیم