شیپور
استخدام
شاگرد جوان جهت یادگیری کار فنی مهندسی

قزوین

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۳ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کار در کارگاه فنی مهندسی قالب سازی و پولیشکاری جهت یادگیری با دست مزد کم