همراه اول
دانشکار
استخدام
تِوسعه دهنده نرم افزار DevOps

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

part_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
ما به دنبال کارآموز مشتاق و با استعداد در تیم دواپس روبیکا هستیم که  در انجام فعالیت‌های دواپس و خودکارسازی فرآیندهای توسعه نرم‌افزار  مشارکت نماید.

 برخی از وظایف مورد انتظار:
برقراری ارتباط قوی و موثر با تیم توسعه نرم‌افزار به منظور شناخت کدها و زیرساخت اجرایی آنها
کمک در توسعه، ایجاد و نگهداری سیستم‌ مانتورینگ نرم‌افزار و زیرساخت در تمامی ابعاد
کمک به تیم توسعه نرم‌افزار در راستای برنامه‌ریزی و توسعه کدهای جدید با در نظر داشتن استراتژی‌های توسعه و ظرفیت‌ها
همکاری با تیم توسعه نرم‌افزار در بکارگیری و مدیریت ابزارهایی که از خودکارسازی فرآیند توسعه و پیاده‌سازی نرم‌افزار حمایت میکند.

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
این دوره فرصت کسب تجربه همکاری با یک تیم حرفه‌ای و مواجه شدن با فرصتهای چالشی را فراهم می‌آورد و در صورتیکه کارآموز در طول دوره کارآموزی مهارت‌های لازم را کسب نماید به عنوان عضوی از تیم دواپس در روبیکا مشغول به فعالیت خواهد شد.