شیپور
استخدام
پاره وقت دانشجویی

بیرجند

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

پاره وقت

تاریخ:

۳۱ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
نیازمند همکار با روابط عمومی بالا ترجیحا دانشجو